Vapaa-aika ja harrastus‪» Autoilu‪» Auton puhdistus ja pesuaineet‪»

26JPN Glass Polish 500ml lasin kirkaste

26JPN Glass Polish 500ml lasin kirkaste


Tarjoushinta
17.90 + toimituskulut
Tarjous on voimassa 17.08.2022 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
Tarjouksen päättymiseen

Normaalihinta 19.90 €
Sis. alv 24%


Määrä
kpl


Toimitustavat ja -kulut vaihtelevat tuotteittain. Toimituskulut noutopisteelle alk. 6.95€, perille toimitettuna alk. 9.95€, sekä erillisrahti alk. 19.95€.
Näet ostoskorisi tuotteiden mahdolliset toimitustavat, sekä toimituskulut siirtyessäsi kassalle.

Saatavuus
Heti

Tuotteen kuvaus
26JPN Glass Polish sisältää sekä puhdistusaineita että mietoja hioma-aineita, joiden ansiosta lasipinta puhdistaa syvältä ja siihen palautuu optinen kirkkaus. Se on ihanteellinen sitkeiden tahrojen, rasvan, nikotiinin ja muun lian poistamiseksi kaikilta lasi- ja peilipinnoilta. Tuote on paksua ja se pysyy hyvin pinnalla ilman valumisia.

  • Sopii kaikille lasipinnoille, myös sävylasille
  • Voidaan käyttää myös metallipintojen, kuten kromin, puhdistamiseen ja kirkastamiseen
  • Koko: 500 ml

Käyttöohjeet
1. Teippaa kaikki muoviset ja kumiset reunat, jotta ne eivät joudu kosketukseen aineen kanssa
2. Levitä pieni (n. 2-3 herneen kokoinen) määrä ainetta mikrokuituliinalle
3. Pyyhi lasipinta kevyesti
4. Puhdista lopuksi lasi puhtaalla mikrokuituliinalla. Voit kostuttaa kangasta hieman.

1272/2008 CLP
Merkinnät
Huomiosana vaara
Vaaralausekkeet
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
H320 - Ärsyttää silmiä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H402 - Haitallista vesieliöille.
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Turvalausekkeet
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna.
P243 - Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P403+P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

1272/2008 CLP
Markeringar
Signalord fara
Faroangivelser
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning
H320 - Irriterar ögonen.
H304 - Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna. H402 - Skadligt för vattenlevande organismer.
EUH066 - Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor.
Skyddsangivelser
P210 - Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning.
P233 - Håll tätt stängd.
P243 - Förhindra statisk urladdning. P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten [eller spray].
P403 + P233 - Förvaras på en väl ventilerad plats. Förvara på en sval plats.
P301 + P310 - VID FÖRTÄRING: Ring omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Tuotteen koko pakattuna tai myyntipakkauksen koko on arviolta 7 x 19 x 7 mm.

Tämä tuote toimitetaan vain näillä toimitustavoilla:
- Erillisrahti alkaen 19,95€
- Erillisrahti alkaen 39,95€ (alueittain)
- Erillisrahti alkaen 49,95€ (alueittain painon mukaan)
- Noutopistepaketti alk. 6,95€ (Lähimpään noutopisteeseen)

Paino
0.52 kg


Kommentit
Lisää kommentti

Tuotemerkki