Vapaa-aika ja harrastus‪» Autoilu‪» Auton puhdistus ja pesuaineet‪»

26JPN Fallout 500ml raudanpoistoaine

26JPN Fallout 500ml raudanpoistoaine

26JPN Fallout 500ml raudanpoistoaine
26JPN Fallout 500ml raudanpoistoaine
26JPN Fallout 500ml raudanpoistoaine
26JPN Fallout 500ml raudanpoistoaine

Tarjoushinta
12.90 + toimituskulut
Tarjous on voimassa 17.08.2022 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
Tarjouksen päättymiseen

Normaalihinta 14.90 €
Sis. alv 24%


Määrä
kpl


Toimitustavat ja -kulut vaihtelevat tuotteittain. Toimituskulut noutopisteelle alk. 6.95€, perille toimitettuna alk. 9.95€, sekä erillisrahti alk. 19.95€.
Näet ostoskorisi tuotteiden mahdolliset toimitustavat, sekä toimituskulut siirtyessäsi kassalle.

Saatavuus
Heti

Tuotteen kuvaus
26JPN Fallout on laadukas, pH tasapainoinen, raudanpoistoaine, joka poistaa rautasaasteen renkaista ja maalipinnoista. Tuote on kirsikanhajuinen ja hieman geelimäinen, joka mahdollistaa pidemmän vaikutusajan. Vaikutuksen aikana, Fallout reagoi raudan kanssa ja sen väri muuttuu.

Tuote on pH-neutraali, myrkytön, biohajoava ja fosfaatiton.

  • Sopii kaikille metalliseoksille ja maalipinnoille
  • Poista tehokkaasti rautasaasteet
  • pH-neutraali, myrkytön, biohajoava ja fosfaatiton
  • Koko: 500 ml

Käyttöohjeet
1. Pese pinta puhtaaksi
2. Suihkuta runsaasti 26JPN Fallouttia ja anna sen vaikuttaa 5 minuuttia
3. Tänä aikana väri muuttuu 26JPN Falloutin reagoidessa rautaan
4. Huuhtele perusteellisesti
5. Toista tarvittaessa

ÄLÄ käytä suorassa auringonpaisteessä tai kuumilla pinnoilla.

1272/2008 CLP
Merkinnät
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet
H302 - Terveydelle haitallista nieltynä.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Turvalausekkeet
P102 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa
P103 - Lue etiketti ennen käyttöä
P261 - Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P362+P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.


1272/2008 CLP
Markeringar
Signalord Varning
Faroangivelser
H302 - Farligt vid förtäring.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P103 - Läs etiketten före användning
P261 - Undvik inandning av ånga / spray.
P280 - Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P333 + P313 - Om hudirritation eller utslag uppstår: Kontakta läkare / läkare. P362 + P364 - Ta av förorenade kläder och tvätta innan det används igen.
P501 - Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala föreskrifter.

Tuotteen koko pakattuna tai myyntipakkauksen koko on arviolta 7 x 24 x 7 mm.

Tämä tuote toimitetaan vain näillä toimitustavoilla:
- Erillisrahti alkaen 19,95€
- Erillisrahti alkaen 39,95€ (alueittain)
- Erillisrahti alkaen 49,95€ (alueittain painon mukaan)
- Noutopistepaketti alk. 6,95€ (Lähimpään noutopisteeseen)

Paino
0.6 kg


Kommentit
Lisää kommentti

Tuotemerkki